Helena Sjögren, Etraveli Smart Media

Etraveli to launch new business area and new advertising

Jun 23, 2015

Etraveli is combining big data and programming. Etraveli, Scandinavia’s leading online travel agency, with operations in 40 countries, is today launching the new business area of Smart Media – a turnkey marketing solution that is a serious challenger to traditional advertising.

Etraveli helps advertisers reach Scandinavian travellers through its unique first-hand data – ‘big data’ – from millions of transactions over Etraveli’s many sites, including Flygresor.se, Supersavertravel and Seat24.

Etraveli’s new marketing solution, Smart Media, also reaches far outside of the travel sector with the help of programming and the latest technology within data-driven advertising.

“Big data and programming have been one of spring’s biggest talking points, so it feels particularly inspiring to be at the forefront of this specific areas. We can now fully utilise the huge amount of first-hand data that we possess,” says Helena Sjögren, Sales Manager at Etraveli Smart Media

Etraveli Smart Media differs from traditional online advertising in three ways:

  • Uses first-hand data from the millions of transactions made on ETraveli’s sites.
  • Reaches the active users in the target audiences (those looking for or booking holidays) throughout the entire digital landscape.
  • Uses data-driven advertising to control where and when in the travel process the advertiser reaches their target audience.

“We are seeing an increased level of interest from advertisers within fields such as telecoms, banking and insurance. These may be car manufacturers who want to communicate with capital-rich middle-class families,” says Helena Sjögren.

“Etraveli’s Smart Media first-hand data, combined with the advertising markets, creates a hit accuracy in the target audiences that few others can offer. The target audience precision is key, and the environment suddenly becomes secondary.”

There’s a considerable ‘buzz’ around Big Data, but to actually know how to optimise an advertisers’ campaign result through compiling traveller information with the latest technology – that requires experience and analysis,” says Helena.

For more information, please contact:
Helena Sjögren
Sales Manager, Etraveli Smart Media
Tel: +46 (0)739 073 726
Email: helena.sjogren@etraveli.com

About Etraveli Smart Media
Etraveli Smart Media is a turnkey solution for digital marketing which reaches the majority of Scandinavia’s travellers. The business currently has several advertising clients such as Swedavia, Visit Britain, Visa, SAS and Norwegian. Etraveli Smart Media is part of Etraveli, Scandinavia’s leading e-commerce travel companies. The company has operations in 40 countries and includes names such as Supersaver/Supersavertravel, Gotogate, Travelstart and Flygresor.se. Read more at www.etraveli.com/smartmedia/

SVENSKA:

Etraveli lanserar nytt affärsområde och ny annonslösning

Kombinerar big data och programmatic. Nordens ledande online-resebyrå Etraveli med verksamhet i 40 länder, lanserar i dag nya affärsområdet Smart Media – en komplett marknadsföringslösning som på allvar utmanar traditionell annonsering.

Etraveli hjälper annonsörer att nå nordiska resenärer med sin unika förstahandsdata, ”big data”, från miljontals transaktioner på Etravelis många sajter. Där ibland Flygresor.se, Supersavertravel och Seat24.

Etravelis nya marknadsföringslösning, Smart Media, når även långt utanför resesegmentet med hjälp av programmatic och den senaste tekniken inom datadriven annonsering.

“Big data och programmatic har varit en av vårens stora snackisar. Därför känns det extra inspirerande att ligga i framkant inom just dessa områden. Vi kan nu fullt ut nyttja den stora mängd förstahandsdata vi besitter”, säger Helena Sjögren, försäljningschef på Etraveli Smart Media

Etraveli Smart Media skiljer sig från traditionell online-annonsering på tre punkter:

  • Nyttjar förstahandsdatan från de miljontals transaktioner som sker på Etravelis sajter.
  • Når de aktiva i målgruppen (de som söker efter eller bokar resor) i hela det digitala landskapet.
  • Kan med datadriven annonsering styra var och när i reseprocessen annonsören når sin målgrupp.

“Vi ser ett ökat intresse från annonsörer inom bland annat telekom, bank och försäkring. Det kan exempelvis vara biltillverkare som vill kommunicera med kapitalstarka medelklassfamiljer”, säger Helena Sjögren.

“Etraveli Smart Medias förstahandsdata i kombination med annonsbörserna skapar en träffsäkerhet i målgruppen som få andra kan erbjuda. Målgruppsprecision blir primärt och miljö blir plötsligt sekundärt”, fortsätter Sjögren.

“Många ”surrar” om Big Data, men att faktiskt veta hur man optimerar en annonsörs kampanjresultat genom att sammanföra resenärsinformationen med den allra senaste tekniken, det kräver erfarenhet och analys”, säger Helena Sjögren.

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Sjögren
Försäljningschef, Etraveli Smart Media
Tel: 0739-073 726
E-post: helena.sjogren@etraveli.com

Om Etraveli Smart Media

Etraveli Smart Media är en komplett lösning för digital marknadsföring som når merparten av Nordens resenärer. Verksamheten har idag ett flertal större annonskunder som Swedavia, Visit Britain, Visa, SAS och Norwegian. Etraveli Smart Media ingår i Etraveli som är Nordens ledande e-handelsbolag inom resor online. Företaget är verksamt i 40 länder med varumärken som Supersaver/Supersavertravel, Gotogate, Travelstart och Flygresor.se. Läs mer på www.etraveli.com/smartmedia/